BakgrundMetoderKontakt

Utbildning/Våld och Hot

Våld och Hot / Konflikthantering

Samhället har förändrats. Föräldrar och vuxna känner sig villrådiga och behöver stöd och uppmuntran. Många barn mår dåligt, känner sig osäkra och hittar inte alltid sin plats i detta samhälle.

Utbildningen ger instruktioner för hantering av våld- och hotsituationer. Tillsammans diskuterar vi bland annat hur man kan förebygga våld och hot. Vi reder också ut begreppen, vad är egentligen våld och hot? Vilka åtgärder och uppföljningar kan man göra om en situation uppstår?

Vi arbetar med Våld och hot / Konflikthantering gentemot dessa grupper:

 • Skolpersonal
 • Personal på fritidsgårdar
 • Socialtjänsten
 • Behandlingshem
 • Ordningsvakter
 • Väktare

Utbildningen ger instruktioner för hantering av hot- och våldssituationer.
Vi berör frågorna:

 • Vad är hot?
 • Vad är våld?
 • Vad kan man göra i en hot- och våldssituation?
 • Vilka åtgärder och uppföljningar kan man göra?
 • Kan man förebygga hot och våld?
 • Hur skiljer sig vår och ungdomars syn på våld och hot?

Utbildningen tar 2-3 heldagar. Vi kan även utforma ett specifikt upplägg som passar just er.

 

 

 Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se