BakgrundMetoderKontakt

Kurs/Lärarerow

Kurs inriktad speciellt för lärare – Läs mer >>>
Ett aktivt ledarskap i skolan – Läs mer >>>


row

Kurs inriktad speciellt för lärare

Del1: Den aktiva läraren

 • Undervisning: Ett viktigt arbete i kritiska tider
 • Syftet med undervisning
 • Vad vill vi med våra elever?
 • Jämlika och olika
 • Auktoritetens roll i ett samhälle med jämlikar
 • Varför belöning och bestraffning ofta motverkar sitt syfte
 • Valmetoden
 • Klassrummets atmosfär
 • Att förena klassen
 • Värdet av att ha klassregler

Del 2: Inge mod och självkänsla

 • Undervisning: Stress eller tillfredsställelse
 • Mod kommer från hjärtat
 • Självkänslan kommer från tankarna
 • Tänka-Känna-Göra-Cirkeln
 • Misslyckandespiralen
 • Framgångsspiralen
 • Vad kan lärare göra?
 • Uppmuntran: Uppmärksamma dem när de gör något bra
 • Undvika att avskräcka
 • Hur lärare kan stärka elevernas självkänsla

Del 3: Att förstå elevens beteende

 • Att förstå beteendet: Syfte, inte orsak
 • Fyra mål för elevens uppförande
 • Positiva och negativa handlingsmönster för att nå de fyra målen
 • Hur avgör jag vilket som är elevens mål?
 • Lärare-Elev-Cirkel
 • Maktkamper och ilska
 • Att hjälpa eleverna använda sin ilska

Del 4: Disciplinära färdigheter som undervisar om ansvar

 • Ansvar
 • Friheten och dess begränsningar
 • Problemlösningsmodellen för lärare
 • Vem äger problemet
 • Att förebygga problem
 • Effektiv disciplin
 • Vänliga påminnelser
 • Kroppspråk
 • "Jag-budskap"
 • Naturliga och logiska konsekvenser
 • När naturliga konsekvenser inte kan användas som inlärningstillfällen
 • Ömsesidig respekt

Del 5: Kommunikativa färdigheter som undervisar om samarbete

 • Samarbete: Ett värdefullt redskap
 • Problemlösningsmodellen
 • Logisk uppmuntran
 • När din elev äger ett problem
 • Att undvika kommunikationshinder
 • Dubbla budskap
 • Aktiv kommunikation
 • Ord som beskriver känslor

Del 6: Gruppmetoder för problemlösning

 • Gruppmetoder
 • Aktiv problemlösning
 • Den aktiva disciplineringsplanen
 • Skolans plan för disciplin och uppmuntran
 • Föräldrarnas medverkan
 • Vi behöver ditt stöd
 • Jag är lärare!

Seminariedagarna är processinriktade och bygger på varandra. Vi rekommenderar 3-4 veckor mellan varje seminariedag.
För att få ut så mycket som möjligt av kursen krävs ett aktivt deltagande från varje deltagare. Alla deltagare får uppgifter att arbeta med mellan seminarietillfällena. Efter slutförd kurs erbjuder vi, om så önskas, handledning och/eller uppföljningsseminarier.

Vi är mycket flexibla och kan arbeta med föreläsningar, workshops, studiedagar och dylikt från 1 timme till 7 dagar. Vi kan skräddarsy program för en viss målgrupp. Det allra mesta som vi undervisar om är hämtat ur våra utbildningsprogram med förstärkning från andra källor, som bygger på samma teorier.

Vi arbetar med:
Video, rollspel, videoövningar, värderingsövningar, gruppdiskussioner, aktiviteter, särskild anpassning till gruppen med exempel och aktiviteter från deras vardag.

Ett aktivt ledarskap i skolan

Innehåll: Kursen vänder sig till alla som arbetar inom skolan. Vi går igenom nedanstående punkter, diskuterar och gör övningar.

Ledarskapet

 • Olika förhållningssätt ger olika resultat
 • Ledarstilar och konsekvenser av olika ledarstilar
 • Inflytande vs. kontroll
 • Vad är målet med ledarskapet?
 • Var befinner jag mig i förhållande till mitt mål?
 • Hur får man med de som inte vill?
 • Egenskaper som är viktiga för en individ att utveckla för att överleva och utvecklas i dagens samhälle.
 • Självkänsla, Självförtroende, Ansvarsförmåga, Mod och Samarbetsförmåga. Hur påverkar dessa egenskaper individens beteende? Hur bygger vi upp dessa egenskaper hos individen?
 • Kommunikation
 • Hur bygger vi upp nära relationer?
 • Hur undviker jag att bygga avstånd i min relation till mina Elever/Kollegor?

Kursen kan skräddarsys för en viss målgrupp och anpassas tidsmässigt från 1 timme till 7 dagar. Vi arbetar flexibelt med föreläsningar, workshops, studiedagar och dylikt.Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se