BakgrundMetoderKontakt

Utbildning/Familjehem

Utbildning för familjehem

Placering i familjehem är den vanligaste vårdformen när barn och unga behöver vård utanför det egna hemmet. Varje år får ca 15 000 barn vård i familjehem för kortare eller längre tid.

För att familjehemmet ska kunna möta dessa barn på ett bra sätt behöver de vara väl förberedda för sitt uppdrag. Samtliga familjehem ska därför genom utbildning få kunskap inom ett antal temaområden som berör familjhemsområdet. Undantag kan göras för de familjer som genomgått motsvarande utbildning genom någon annan kommun eller organisation.

Utbildningen kan ske antingen enskilt eller genom att flera familjer utbildas samtidigt. Målsättningen med utbildningen är att skapa goda förutsättningar för familjehemmet att klara sitt uppdrag så att det kan ge det barn som placerats en trygg uppväxt.

Följande temaområden berörs under utbildningen:

 • Ledarrollen och olika ledarstilar
 • Konsekvenser av olika ledarstilar
 • Vad är aktivt föräldraskap?
 • Olika roller men lika värde
 • Uppmuntran och bekräftelse
 • Att bygga upp förtroende och tillit
 • Fokusera på det starka hos individen
 • Skillnaden på bestraffning och logisk konsekvens
 • Skillnaden på belöning och logisk uppmuntran
 • Ömsesidig respekt
 • Att förstå barns behov
 • Att stärka individens självförtroende, ansvar, mod och samarbetsförmåga
 • Vänlig tillsägelse och Jag - budskap
 • Naturliga och logiska konsekvenser
 • Dubbla budskap
 • Kommunikationshinder
 • Aktiv kommunikation
 • Problemlösning och konflikthantering
 • Problemlösning i grupp

Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se