BakgrundMetoderKontakt

Metoder

Active Parenting
Certifierad utbildningsledare inom Aktivt Föräldraskap: Småbarnsföräldrar, För föräldrar till 2-12-åringar och Tonårsföräldrar.

Active Parenting är är ett amerikanskt koncept utvecklat av Michael Popkin, doktor i psykologi. Redan på 80-talet började han utveckla föräldrautbildningsprogram och blev först i världen med att tillverka video- och diskussionsbaserade föräldrautbildnings-program.
I USA har företaget fått utmärkelse från "National Council for Children's rights" (motsvarande BRIS) för dess stora engagemang i föräldrautbildning.
Mer än två miljoner föräldrar har gått utbildningarna. Utbildningsprogrammen kombinerar teorier från Alfred Adler, Rudolf Dreikurs och andra ledande experter inom området.

Active Parenting har funnits i Sverige sedan 1995 och de första utbildningarna på svenska hölls 1997. Active Parenting riktar sig till föräldrar, lärare och andra vuxna, som arbetar eller lever med barn och ungdomar.

Utbildningsprogrammen strävar efter att alla individer skall utveckla en positiv självkänsla, starkare självförtroende, ett större mod samt växa i ansvarstagande och samarbete.

Läs mer om Active Parenting på www.activeparenting.se

ART – Aggression replacement training
En multimodal metod för att ge aggressiva barn och ungdomar sociala alternativ. Denna erbjuds främst till ungdomar som har problem att kontrollera sina impulser. I ART tränas man i att få tankar, känslor och beteende att samverka för att gå från ett okontrollerat och destruktivt beteende till ett kontrollerat och klokt agerande. Målsättningen är att individen skall kunna hantera sina impulser på ett nytt och hälsosamt sätt. Metoden följer ett fast program under 10 träffar.

MI – Motiverande samtal
Metod som hjälper människor att bli "villiga", kunniga och redo att genomföra det som förbättrar kvalitén i deras liv. MI-samtal innebär att noggrant och omsorgsfullt, med respekt för individens autonomi, använda lyssnandeteknik, samtalsverktyg och sammansatta strategier så att de på ett ändamålsenligt sätt hjälper personen att ta ställning till och sätta igång, genomföra och upprätthålla förändring.

KAT– Kognitiv Affektiv Träning
Ordet Kognitiv står för de processer i vår hjärna som handlar om de tankar, idéer, föreställningar, uppfattningar, beteenden och tolkningar som karakteriserar all tankeverksamhet. Ordet Affektiv står för de processer i vår hjärna som handlar om känslor, emotioner, yttre och inre upplevelser, intuition och kroppsuppfattning. Ibland kan individen behöva stöd under behandlingsfasen i form av Träning, dvs. hemuppgifter vars syfte är att praktiskt öva social och emotionell självobservation mellan samtalen.

Miljöterapi med psykodynamisk inriktning
Inom miljöterapin ser man till en systematisk och genomtänkt utformning av miljöns psykologiska, sociala och materiella/fysiska förutsättningar i förhållande till individens och gruppens situation och behov. Syftet med detta är att förbättra möjligheterna till inlärning, utveckling och personligt ansvar.

BBIC – Barns behov i centrum
Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. BBIC ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.Systemet gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser strukturerat, med barnets behov i centrum.


Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se