BakgrundMetoderKontakt

Kurs/Föräldrarrow

Aktiva småbarnsföräldrar – Läs mer >>>
Aktivt föräldraskap idag, 2-12 år – Läs mer >>>
Aktivt föräldraskap idag, tonåringar – Läs mer >>>


row

Aktiva småbarnsföräldrar

barnDet här videobaserade programmet är perfekt för nyblivna föräldrar och personal som arbetar med småbarn 1-4 år. Det förmedlar föräldraskapets basfärdigheter, inkluderat icke-vålds tekniker för uppfostran som verkligen fungerar. Programmet är skapat av Active Parenting Publishers och Barnens Hälsovård i Atlanta USA. Active Parenting Sverige har bearbetat och anpassat materialet för svenska förhållanden.

Aktiva småbarnsföräldrar är uppdelat på tre tillfällen på vardera 2,5 timmar, alternativt sex tillfällen på vardera 2 timmar.

Innehåll:

Tillfälle 1

 • Föräldraskap ett viktigt arbete
 • Åldrar och utvecklingsstadier
 • Hur möter jag barnets behov i de olika stadierna
 • Olika föräldrastilar - konsekvenser med de olika stilarna
 • Stärka sammanhållningen i familjen
 • Hemaktiviteter

Tillfälle 2

 • Berättarstund
 • Syftet med föräldraskapet
 • Icke-våld metoder för disciplin
 • Förebygga konflikter
 • Tips hur man undviker olyckor
 • Metoder som hjälper ditt barn att ändra ett dåligt beteende
 • Regler och gränser

Tillfälle 3

 • Berättarstund
 • Val och konsekvenser
 • Raseriutbrott
 • Uppmuntran en kraftfull metod
 • Egenvård

Utbildningen är video och diskussionsbaserad.
Genom diskussion, rollövningar, gruppaktiviteter och hemuppgifter får deltagarna lära dig hitta sina egna svar som passar bäst för var och en.

Aktivt föräldraskap idag, 2-12 år

Föräldraskapet är det absolut viktigaste ledarskapet i samhället. Det finns inget annat ledarskap som har så stor effekt på samhället som föräldraskapet - att fostra och ta hand om de som skall bli morgondagens ledare, de som skall forma framtidens samhälle.

Eftersom våra barn är framtidens ledare, skulle vi kunna säga att en av de stora nycklarna till detta samhälle i hög grad ligger i föräldrars händer.
Barn behöver rollmodeller.
Barn behöver gränser.
Barn behöver stimulans.
Barn behöver träning.
I Aktivt Föräldraskap Idag tittar vi på rollen som förälder utifrån ett ledarperspektiv, d.v.s. att våga vara vuxen och ta på sig ledarrollen.

Utbildningen är video- och diskussionsbaserad.
Korta scener visar fem familjer som du får följa i olika situationer. Videoavsnitten tar upp olika vardagssituationer som alla känner igen sig i. Genom diskussion, rollövningar, gruppaktiviteter och hemuppgifter får du sedan lära dig att hitta dina egna svar som passar bäst för dig i din familj.

Innehåll:

 • Ledarrollen och olika ledarstilar
 • Konsekvenser av olika ledarstilar
 • Vad är aktivt föräldraskap?
 • Olika roller men lika värde
 • Uppmuntran och bekräftelse
 • Att bygga upp förtroende och tillit
 • Fokusera på det starka hos individen
 • Skillnaden på bestraffning och logisk konsekvens
 • Skillnaden på belöning och logisk uppmuntran
 • Ömsesidig respekt
 • Att förstå barns behov
 • Att stärka individens självförtroende, ansvar, mod och samarbetsförmåga
 • Vänlig tillsägelse och Jag - budskap
 • Naturliga och logiska konsekvenser
 • Dubbla budskap
 • Kommunikationshinder
 • Aktiv kommunikation
 • Problemlösning och konflikthantering
 • Problemlösning i grupp

Utbildningarna är upplagda på 6 kurstillfällen med 1-3 veckors mellanrum.
Varje tillfälle är 3 timmar. (totalt 18 timmar)
Alternativt 12 tillfällen á 2 timmar. (totalt 24 timmar)

blank

Aktivt föräldraskap idag, tonåringar

Föräldraskapet är det absolut viktigaste ledarskapet i samhället. Det finns inget annat ledarskap som har så stor effekt på samhället som föräldraskapet - att fostra och ta hand om de som skall bli morgondagens ledare, de som skall forma framtidens samhälle.

Eftersom våra barn är framtidens ledare, skulle vi kunna säga att en av de stora nycklarna till detta samhälle i hög grad ligger i föräldrars händer.
Barn behöver rollmodeller.
Barn behöver gränser.
Barn behöver stimulans.
Barn behöver träning.
I Aktivt Föräldraskap Idag tittar vi på rollen som förälder utifrån ett ledarperspektiv, d.v.s. att våga vara vuxen och ta på sig ledarrollen.

Utbildningen är video- och diskussionsbaserad.
Korta scener visar fem familjer som du får följa i olika situationer. Videoavsnitten tar upp olika vardagssituationer som alla känner igen sig i. Genom diskussion, rollövningar, gruppaktiviteter och hemuppgifter får du sedan lära dig att hitta dina egna svar som passar bäst för dig i din familj.

Innehåll:

 • Att vara förälder till tonåringar idag
 • Ledarrollen och olika ledarstilar
 • Konsekvenser av olika ledarstilar
 • Vad är aktivt föräldraskap?
 • Olika roller men lika värde
 • Uppmuntran och bekräftelse
 • Att bygga upp förtroende och tillit
 • Droger, sex och våld
 • Drogmissbrukets olika stadier
 • Skillnaden mellan bestraffning och logiska konsekvenser
 • Skillnaden mellan belöning och logisk uppmuntran
 • Ömsesidig respekt
 • Att lära sig att förstå tonåringens beteende
 • Att stärka självkänslan, självförtroendet och modet
 • Att stärka ansvarskänslan, och samarbetsförmågan
 • Förebyggande samtal
 • Vad är ansvar?
 • Föräldraskap och ilska
 • Vänlig tillsägelse och Jag - budskap
 • Naturliga och logiska konsekvenser
 • Dubbla budskap
 • Kommunikationshinder
 • Aktiv kommunikation
 • Problemlösning och konflikthantering
 • Problemlösning i grupp

Utbildningarna är upplagda på 6 kurstillfällen med 1-3 veckors mellanrum.
Varje tillfälle är 3 timmar. (totalt 18 timmar)
Alternativt 12 tillfällen á 2 timmar. (totalt 24 timmar)Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården
BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se