BakgrundMetoderKontakt

Vårt samhälle förändras och många föräldrar känner sig villrådiga och i behov av stöd och uppmuntran. Omgivningen påverkar även barn och ungdomar och idag finns alldeles
för många som mår dåligt.
Vårt mål är att stärka självkänslan och självförtroendet hos Dig som förälder och ge Dig verktyg som hjälper till att bygga upp starka relationer till Dina barn.
Genom en gedigen erfarenhet och olika arbetsmetoder kan vi hjälpa Er familj.
Läs mer under Familjehem och Blivande familjehem.

Våld och Hot
Vi utbildar personal på skolor och fritidsgårdar, Socialtjänsten, behandlingshem, ordningsvakter och väktare att hantera situationer inom våld och hot samt konflikthantering.
Läs mer
Kurs för Lärare
Vi erbjuder kurser speciellt inriktade för lärare samt för personal inom skolan. Kurserna anpassas efter ert behov och ger förståelse och metoder för aktivt ledarskap i skolan.
Läs mer

Föräldrar
Våra barn är framtidens ledare, och en av de stora nycklarna till detta samhälle ligger i föräldrars händer.
Vi använder metoden Active Parenting som syftar till att göra föräldern medveten om sitt eget förhållningssätt och de konsekvenser det får. Genom kunskap och verktyg kan föräldern ändra sitt beteende och i sin tur förändra barnets beteende. Läs mer

Active ParentingARTMIKATMiljöterapiBBICBakgrundÖyegården

BUFU – Barn- ungdoms- & föräldrautbildning – Stig Grip – Mobil 073-5034875 – Telefon 0691-31481 – Kantorsgatan 8, 840 12 FRÄNSTA – info@bufu.se